Vad händer i Alsike

Vad händer i Alsike

Lekpark Mogatan under uppförande

Ny lekpark i Alsike Nord etapp 1

Nu har äntligen arbetet startat med anläggandet av en lekpark vid Mogatan i Alsike Nord etapp 1. Parken ligger mittemot pulkabacken vid cykelvägen som förbinder Morängatan med Mogatan. Arbetet kommer pågå till och från beroende på vädret. Parken beräknas stå fullt klar i maj 2017.

Försäljning av småhustomter

Samtliga småhustomter runt Mogatan är sålda. Borttagandet av fornlämningen längs med Hälleborgsgatan genomfördes i maj 2016 vilket har resulterat i att ytterligare 6 småhustomter kommer att erbjudas till försäljning. Tanken var att detta skulle ske under hösten 2016 men arbetet med upprättande av en ny detaljplan har dragit ut på tiden varför vi avvaktar med försäljningen till dess vi vet vad som kommer att gränsa till tomterna. Information om när, pris och storlek kommer att finnas att tillgå här på vår hemsida i god tid före försäljningsstart.

Detaljplan Alsike Nord Etapp 2

Arbetet med detaljplan Alsike Nord Etapp 2 pågår för fullt. Hittills har olika utredningar genomförts och pågår avseende; arkeologi, geoteknik, dagvatten, Pingla ströms kapacitet, naturvärden, groddjur, vatten och avlopp, trafik, buller och ett framtida läge för pendelstation. Det är med andra ord mycket att ta hänsyn när det planeras för nya bostadsområden både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv.

Borttagande av fornlämningar längs Hälleborgsgatan

Under maj månad genomförde Upplandsmuseet borttagande av fornlämningar längs Hälleborgsgatan. Det var ett ca 600 kvm stort område innehållande 5-6 järnåldersgravar. Det var många både barn och vuxna som besökte platsen under pågående arbete och som säkert fick en engagerad information av Robin Lucas, Upplandsmuseet.  

  • Senast uppdaterad 18 nov 2016