Alsike Nord

Försäljning

Hos oss hittar ni byggbar mark för både flerbostadshus och småhus i en attraktiv miljö med närhet till både kommunikation och natur. I nuläget finns det inga kvarter till försäljning men vi har olika aktörer som köpt kvartersmark av oss och uppför sina egna objekt. Mer om detta kan du läsa om under fliken Kvarter.

Försäljning av småhustomter finner ni under den fliken.

  • Senast uppdaterad 26 aug 2015