Försäljning

Förutsättningar

Tomtskylt

Vy över tomtmark

Marken

Den mark vi säljer är planlagd och klar för omgående byggnation. Tomtpriset är satt utifrån tomtens beskaffenhet, storlek och läge varför variationer mellan liknande tomter förekommer. Kvartersmarkens pris utgår från antalet kvm.

Vad ingår

I tomtpriset ingår anläggningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsersättning och planavgift. Va-ledningar finns framdragna till tomtgräns liksom ledningar för el och fibernät. Ansökan för anslutning av el och fibernät ombesörjs av köparen som även står för dessa kostnader.

Hur går köpet till

För att underlätta tomtköpet har ni möjlighet att reservera en tomt i 14 dagar. Under den tiden upprättar och översänder vi köpekontrakt för att informera om köpets förutsättningar. När ni bestämt er så träffas vi, undertecknar köpekontraktet samt erlägger handpenning vilken är 10% av köpeskillilngen. Resterande betalning sker på tillträdesdagen  ca 2 månader efter köpekontraktets undertecknande.

Hur får jag information om kommande tomtförsäljning

När det är dags för försäljning lägger vi ut information om fastighetsbeteckning, storlek och pris på vår hemsida. Bokning av tomt sker därefter en speciell dag och tidpunkt vilket meddelas på hemsidan. Varken vi eller kommunen har någon tomtkö eller intresselista att anmäla sig till utan försäljningen genomförs enligt ovan.

  • Senast uppdaterad 10 nov 2016