Kvarter

Brunnbyvägen

Korsningen Brunnbyvägen Åsgatan

Vi säljer hela eller del av kvarter till byggherrar som själva och i samråd med oss planerar hur kvarteret ska gestaltas utifrån de förutsättningar som detaljplanen medger.

Samtliga kvarter i Alsike Nord etapp 1 är sålda.

  • Senast uppdaterad 10 nov 2016