Småhustomter

Samtliga 33 småhustomterna längs Mogatan i Alsike Nord är sålda.

Det återstår 6 st småhustomter längs med Hälleborgsgatan som ännu ej är sålda. Vi avvaktar med försäljning till dess detaljplanen Alsike Nord etapp 2 varit ute på samråd för att det tydligt ska framgå vilken typ av bebyggelse som kommer i direkt anslutning till tomterna.

  • Senast uppdaterad 10 sep 2018