Mogatan, område 12 etapp 2

Tomtförsäljning Mogatan

Tisdag den 12 april kl 09.00 startade försäljningen av de resterande 18 tomterna längs Mogatan i Alsike Nord område 12.

Samtliga tomter är sålda.

Fastighetsbeteckning, pris och storlek finns i materialet till höger. Här finner ni även en fastighetskarta.  Glöm inte att även ta en titt på de planbestämmelser som gäller för tomterna i bifogad plankarta. I informationen finns ett sammandrag men det är alltid bäst att noggrant sätta sig in i vad som gäller.

Försäljningen är villkorad med att ingen vidareförsäljning får ske inom ett (1) år från tillträdet ej heller upplåta nyttjanderätt. Dessutom förbinder sig köparen att inom ett (1) år uppföra bottenplatta för huvudbyggnad.

  • Senast uppdaterad 10 nov 2016