Om Alsike Fastighets AB

Styrelse

Bolagets styrelse består av 8 ledamöter, 5 ordinarie och 3 ersättare. Ledamöterna utses av Knivsta kommunfullmäktige vart fjärde år efter det att allmänna val hållits.
  

Fredrik Ek   ordförande
Per Lindström vice ordförande
Kerstin Eskhult ledamot 
Gunnar Orméus ledamot 
Kerstin Umegård     ledamot
Niclas Ahlestål ersättare
Lacka Linder ersättare
Vic Guedira ersättare

 

 

  • Senast uppdaterad 11 sep 2018