Om Alsike Fastighets AB

Styrelse

Bolagets styrelse består av 8 ledamöter, 5 ordinarie och 3 ersättare. Ledamöterna utses av Knivsta kommunfullmäktige vart fjärde år efter det att allmänna val hållits.
  

Fredrik Ek   ordförande
Per Lindström vice ordförande
Anders Eskhult ledamot 
Gunnar Orméus ledamot 
Kerstin Umegård     ledamot
Niclas Ahlestål ersättare
Lacka Linder ersättare
Pontus Lamberg ersättare

 

 

  • Senast uppdaterad 10 nov 2016