Om Alsike Fastighets AB

Styrelse

Bolagets styrelse består av 8 ledamöter, 5 ordinarie och 3 ersättare. Ledamöterna utses av Knivsta kommunfullmäktige vart fjärde år efter det att allmänna val hållits.
  

Niclas Uggla   ordförande
Gunnar Orméus vice ordförande
Benny Borgman ledamot 
Pierre Jansson ledamot 
Gunnar Gidlund     ledamot
Kerstin Umegård ersättare
Nina Broman ersättare
Lotta Viström ersättare

 

 

  • Senast uppdaterad 8 aug 2019