Om Alsike Fastighets AB

Ägare - uppdrag

Ägare
Alsike Fastighets AB ägs till 100% av Knivsta Kommun genom deras bolag Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Uppdrag
Bolagets huvudsakliga uppgift är att planlägga, förvärva, anlägga kommunalteknisk infrastruktur och sälja tomt- och kvartersmark i Knivsta Kommun. I nuläget är det i Alsike som bolaget äger mark för exploatering.

Det är på beställning från kommunen som bolaget bygger kommunaltekniska anläggningar enligt upprättat exploateringsavtal. Vidare har bolaget i uppgift att sälja byggklara tomter. Intentionerna är att exploateringsområdet inte bara ska innehålla olika slag av bostäder t.ex. småhus, rad- och kedjehus samt flerbostadshus utan även ge utrymme för skolor, rekreation, handel och service.

Bolaget ska även verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på kunskapsintensiva företag och verksamheter.

 

  • Senast uppdaterad 11 sep 2018