Områden

Den planläggning och utbyggnad av Alsike som bolaget genomfört har framför allt ägt rum på den östra sidan om järnvägen. Utbyggnaden består av de tre områdena Östra Brännkärr, Boängsåsen och Alsike Nord etapp 1. Alsike Nord etapp 1 är det senaste tillskottet och innehåller ca 350-400 bostäder.

Planarbetet med Alsike Nord etapp 2 har påbörjats och beräknas vara klar under 2017.

  • Senast uppdaterad 10 nov 2016