Alsike Nord

Alsike Nord

Brunnbyvägen

Alsikes utbyggnad sker nu nodväst mot järnvägen och norrut längs med Björkkällevägen. Här planeras för en blandning av bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus mm. För att skapa en centrumkänsla närmast den planerade järnvägsstationen planeras för ökad byggntäthet samt byggnadshöjd.

Planläggningen sker i två etapper varav den första sträcker sig från området Östra Brännkärr norrut mot Björkkällevägen. Här ingår utbyggnad av Brunnbyvägen ända fram till Björkkällevägen vilket innebär att den östra sidan av Alsike får en naturlig anslutning till den västra.

  • Senast uppdaterad 19 jan 2015