Områden

Boängsåsen

Översikt Alsike

Boängsåsen

Boängsåsen är det område som ligger närmast Knivsta utmed Brunnbyvägen och innehåller ca 400 bostäder. Området blev snabbt attraktivt bland tomtköpare eftersom den innehöll många småhustomter. Utmed Brunnbyvägen finns flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Förutom skola så innehåller planen två förskolor, sporthall samt en konstgräsplan. Inom området finns spännande lekplatser varav djungellek är en samt även en som är handikappanpassad. Vissa lekplatser har även grillplats.

  • Senast uppdaterad 14 nov 2014