Områden

Östra Brännkärr

Östra Brännkärr

Östra Brännkärr

Det var med Östra Brännkärr som Alsikes utbyggnad startade. Området består av flera olika detaljplaner varav den första ligger utmed Torpkällevägen. Längs Brunnbyvägen, den väg som ledar rakt norrut genom området, består bebyggelsen främst av rad- och kedjehus samt flerbostadshus. Totalt så innehåller området av ca 400 bostäder, 2 lekplatser, 2 skolor och 5 förskolor varav 1 skola och förskola drivs inom Alsike St Maria.  

  • Senast uppdaterad 19 jan 2015